Arego
kw:!support_us

Medlemskap og kontingent

Medlemsskap:

Meld deg inn på KlubbAdmin eller ta kontakt med styreleiar i orienteringsgruppe.

Medlemskontingent 2023:

Som medlem av Stord IL blir kontingentsatsen for 2023:


0-5 år kr.100
6-15 år kr. 300
16- år kr. 350


I tillegg kjem gruppekontingent til orienteringsgruppe:

0-17 år kr.100
17- år kr. 300
Familie, barn under 20 år kr. 600

Medlemsfordelar inkluderar m.a.: 

  • Startkontingent på alle nærløp, kretsløp og nasjonale løp  
  • Gratis lån av løparbrikke første sesongen
  • Deltaking på trening, treningsløp og sosiale aktivitetar. 

 Det er viktig at me får melding om alle adresseendringar.