Arego
kw:!support_us

Medlemskontingent og startkontingentar, brikkeleige

Medlemsskap:

Meld deg inn på KlubbAdmin

Det er viktig at kasseraren får melding om alle adresseendringar. 

Ein betalar treningsavgift til Orienteringsgruppa men ein må også betale årskontingent til hovedlaget.

Medlemskontingent 2023:

Som medlem av Stord IL blir kontingentsatsen for 2023:
0-5 år kr.100
6-15 år kr. 300
16- år kr. 350


I tillegg gruppekontingent til orientering:
0-17 år kr.100
17- år kr. 300
Familie, barn under 20 år kr. 600

Medlemsfordelar inkluderar m.a.: 

  • Startkontingent på løp i Sunnhordland som arr. av Stord
  • Startkontingent på alle nærløp, kretsløp og nasjonale løp  
  • Gratis lån av løparbrikke fyrste sesongen (gjeld alle typar løp)
  • Deltaking på trening, treningsløp og sosiale aktivitetar.