Arego
kw:!support_us

Blodslitet 18/10

18.10.2014
Rykkje, Stian Stord Orientering 46:46

 

Stian Rykkje løp inn til 18 plass på tida 46:46 i Blodslitet. God innsats! Kun 1:56 bak vinnaren. Heile 79 løparar i klassen.