Arego
kw:!support_us

Oppstart i Stolpejakten 2023 er i juni

15.04.2023 |Irinja

Områda for Stolpejakten i år er Hystadmarka og Heiane-Hatland. Dei fleste stolpane har lett vanskelegheitsgrad og er plassert ved gang/sykkelveg eller turveg.

Du finn karta i appen Stolpejakten. Alle som deltar i stolpejakta er med i trekning av gåvekort.