Arego
kw:!support_us

Sunnhordlandsmeisterskap stafett

03.06.2015

Sunnhordlandsmeisterskapet i stafett blei arrangert på Vad med 10 lag på startstreken. Noken løparar måtte springa fleire etappar for å få lagkabalen til å gå opp. Mykje god innsats, resultata finn dåke her. Mykje vær blei da også, her er eit bilde av dei gode hjelparane Willy, Jon Magne og Elisabeth etter at telt og utstyr er rigga ned. Jon Magne er klar for snøballkrig :-)