Arego
kw:!support_us

Prøv 50-tals løypa! - postane er tatt inn

26.08.2014

Postane vert liggande ute enno ei veke eller to. Hugs kompass! Ein treng og blyant/kulepenn for å teikna inn postane.
Merk at det er 2 løyper: ei på 5 km og ei på 2 km. På postar som er felles for dei 2 er det difor 2 løypeoppheng.
Pass på å teikne av det rette!
Første kartoppslag er på skogsvegen som går frå Stua i retning Litlabø.
Parker på hovedvegen til Litlabø.

Kartet kan ein lasta ned her som JPG bildefil eller her som PDF, eller ein kan få det av Harald Haugen.

Postane er no tatt inn, men håpar me kan gjenta opplegget neste sesong.