Arego
kw:!support_us

Friluftsfestivalen

07.06.2015

Friluftsfestivalen blei arrangert på Litlabø søndag 7. juni. Me i Stord Orientering hadde laga til ei lita nybyrjar løype som deltakarane kunne prøva seg i. Mange ivrige ungar prøvde seg og nokon sprang til og med 2 gonger. Her er nokon av deltakarane i full fart mot mål.

Håpar mange møter opp på dei to siste løpa våre før sommaren!