Arego
kw:!support_us

Bildejakt 2015

01.01.2015 |Linda Rykkje

Hei. No er kart delt ut til skulane og dei barnehagane som har vore interessert. Brikkene til dei Grønne turane er på plass og no er da klart for å jakta på bilder. Meir info her: Bildejakt 2015. Kart er gratis og kan hentas i kundetorget på Rådhuset.

OBS! Me oppdaga at me har tatt med eit feil bilde. Bilde nr 34 skulle ikkje vore med, dette er da retta bildet:

LUKKE TIL MED Å FINNA OG VINNA!