Arego
kw:!support_us

Nybyrjarkurs og opplæring

Generell info om orientering finn du her: Begynne med orientering! 

NYBYRJARKURS for O-løp og Turorientering:
Stord orientering held i lag med Solid kurs kvar vår og haust. Kurset er for vaksne og familiar som ynskjer å gå tur i terrenget og/eller vil prøve orienteringsløp. Kurs del 1 er særleg retta mot foreldre, del 2 for borna.

Kurs del 1: Opplæring i kart-teikn og terrengforståing. Teori, arbeidsbok og øvingar. For vaksne og born frå ca 6 år.
Kurs del 2: Deltaking på orienteringsløp og/eller Stolpejakt. For vaksne og familiar med born i alle aldrar, der borna får premie ved målgong.
Deltakaravgift: Kr 50,- per familie. Inkluderer arbeidsbok og startkontingent nybyrjarløype.

Følg med på nettsida og i Sunnhordland for neste kurs!

O-skulen: Faste treningar gjennom vinteren med mykje o-trening hjelper, for dei som vil meistre denne sporten.

O-TROLL LEIR: Stord og Fitjar arr. i lag. O-teknikk, leik og sosialt på tvers av klubbar. Bli med! Normalt i slutten av mai

OPPLÆRING I ORIENTERING:

Finne fram
Kva er eit kart
Flybilde - kartbilde
Farger og kartteikn
Kartteikn for nybyrjarar  (Fleire kartteikn - oversikt)
Introduksjon til orientering (video, dansk språk)
Bruk av kompass
Melde seg på løp
- På o-løp er det for kvar post ein kode (eit tal) og ein postbeskrivelse

Opplæringsmateriell fritt tilgjengeleg:

Orientering i barnehage og skule
Aktivitetsbanken orientering