Arego
kw:!support_us

Treningstider og ungdomssatsing

I sesongen, ca april-sept har me terminfesta løp. Frå 2013 har me også hatt torsdagstreningar for ungdommar og vaksne, med fokus på o-teknikk og løpstrening.

Utanom sesongen har me treningsløp og nattløp, samt følgande faste treningar:

 • Mandagar: "O-gubben" på Vabakkjen klokka 19. Jogge rundar i lysløypa (opent for alle. Startar i oktober?)
 • Tysdagar: Annakvar veke er det Gate-o-løp eller Natt-løp. Oktober-mars
 • Onsdagar:
 • Torsdagar: O-skulen ute 18:00-19:00 og inne i gamlehallen 19:00-20:00 Frå september til april
  Fredagar:
 • Laurdagar: Annakvar laurdag er det o-teknisk trening.
 • Søndagar: Bør nyttas til fysisk aktivitet!
Trening i Landåsen 27/3, me tek inn postar etter nattløpet

 

O-SKULE FOR BORN OG UNGDOM:

 • Ute/Inne torsdagar 18.00-20.00 på Vikahaugane sportsenter Gamlehallen (7-16 år) Born under 10 år bør ha fylgje med vaksne
 • Trenarar: Ingrid Grimstad og Marit Grimstad (7-12 år), Råmund Hovden og Stian Rykkje (13-16 år)
 • Borna vert inndelt i grupper etter alder og erfaring – frå nybyrjar til C/B-nivå
 • Startar ca september og varer fram til sesongen
 • Anbefalar at nye born deltek på nybyrjarkurs før dei byrjar, me plar ha kurs før sesongstart om våren
 • Me har dei siste åra hatt tilbod om o-trolleir ca mai, saman med Fitjar

SATSING PÅ UNGE: