Arego
kw:!support_us

Nattløp Øvre Økland

21.01.2020, kl 16:30-17:00

Nattløp, start 17.30-18.00:
 C-løype ca 2,0 km (enkle detaljar, ledeliner inn til postringen)
 B-løype ca 3-4 km, gjerne høve for kutt
 Bruk straumgjerdepålane (små postar og refleks)
 5 lykter til utlån

 Arrangør Jarle Haugland