Arego
kw:!support_us

Nattløp 2 Meatjødno

30.01.2018, kl 17:30-18:00

Da blir nattløp frå Meatjødno tirsdag 30. januar, start mellom 17:30-18:00.
Frammøte ved BilXtra ved McDonalds.
Me har 5 lykter til låns dersom nokon treng.
Det blir ei C-løype på 2,4 km, ei B-løype på 2,5 km og ei A/B-løype på 3,7 km.
Alle på godt lesbare 1:5000 kart.