Arego
kw:!support_us

Gateløp Yrkesskule - AVLYST!

22.10.2019, kl 17:30-18:00

Gateløp (joggesko):
 Nybyrjar ca. 1,5 km
 C-løype ca. 3.0 km
 Husk refleksvest!
Løypelegger: Øyvind Gaute Berg

Start 17.30-18.00