Arego
kw:!support_us

Informasjon om oss

Ta gjerne kontakt med nokon i gruppa om du har lyst til å starta med orientering, eller møt opp på eit av arrangementa våre. 

Generell info om orientering finn du her: Begynne med orientering! 

Les også vårt O-infohefte. Historisk info er tilgjengeleg via Arkiv

Plan for rekruttering og samarbeid med andre klubber: Tiltaksplan for 2017 

Møt oss på Facebook. Du kan også senda ein mail til stord.orientering@sklbb.no